Nadleśnictwo Zagnańsk, ul. Przemysłowa 10A, 26-050 Zagnańsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

„Wirtualny spacer” (http://vr.dabbarteknaszwspolnyznajomy.pl) nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 

„Interaktywna mapa” (http://mapa.dabbarteknaszwspolnyznajomy.pl/) nie jest dostępna cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 

„Video 360” (http://dabbartek.video360.com.pl) nie jest dostępne cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 

 Strona nie posiada następujących ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami:

    - podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery),
    - możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

 

Data ostatniej dużej aktualizacji:  14.12.2021