Dzięki swojej długowieczności dąb Bartek był świadkiem wielu wydarzeń z burzliwej historii Polski.

Na pniu drzewa od strony południowo–wschodniej zawieszone są dwie figury ukrzyżowanego Chrystusa, odlane prawdopodobnie w miejscowych fabrykach żelaza. Na jednej z figur widoczny jest napis – rok 1853. Według ustnych przekazów miały one być umieszczone dla upamiętnienia powieszenia na Bartku dwóch oficerów – powstańców.

W końcu sierpnia 1933 roku, podczas zlotu z okazji 25-lecia Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego w Samsonowie, obok dębu odsłonięto pamiątkowy kamień z napisem:
„W 25-lecie ZWC i Związku Strzeleckiego 1908-1933 - Obywatele”. Kamień ten przeleżał ponad 30 lat przewrócony napisem do ziemi, aż do roku 1984.

 

 

Archiwalne artykuły