Od wielu lat Bartek jest przedmiotem opracowań i publikacji popularyzujących wiedzę o drzewie, zaś próby zabezpieczania drzewa dla dalszych pokoleń datują się już od początku XX w.


Wielokrotnie już leśnicy udowadniali swoimi działaniami, że dobro drzewa leży im na sercu. Dlatego też w 2011 r. Nadleśnictwo Zagnańsk przy pomocy środków z NFOŚiGW zrealizowało projekt zabezpieczenia drzewa przed pochylaniem się i upadkiem poprzez zamontowanie dodatkowych podpór, oraz usztywnienie całego drzewa stabilizującymi odciągami linowymi. 
Dla zachowania ciągłości genetycznej dębu w 2014 r. naukowcy z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku w asyście zagnańskich leśników pobrali z Bartka pędy, w celu przeprowadzenia badań genetycznych, klonowania i kriokonserwacji pobranych fragmentów pomnika.


Obecnie rozmnażaniem wegetatywnym zajmuje się Arboretum Leśne im. Prof.Stefana Białoboka w Sycowie. Inny projekt dotyczący najnowocześniejszych technik monitoringu realizowany jest przez studentów różnych uczelni z Krakowa, gdzie młodzi naukowcy, z wykorzystaniem technik laserowych, wykonują skanowanie w 3D naszego cennego drzewa.
Lasy Państwowe realizują projekt – „Dąb Bartek nasz wspólny znajomy” dotyczący działań związanych z ochroną, promocją i zachowaniem tego najsłynniejszego w Polsce pomnika przyrody.
Pomimo zaawansowanego wieku dąb Bartek jest nadal żywym drzewem – symbolem siły i wytrwałości oraz świętokrzyskiej przyrody, a także największą atrakcją przyrodniczą regionu. 


Mamy nadzieję, że obecny stan witalny drzewa oraz podjęte kroki w celu jego zachowania pozwolą mu przetrwać jeszcze dłuższy czas i cieszyć nas oraz przyszłe pokolenia swoim widokiem.